Vi är stolta sponsorer till:

Så här ser vi på sponsring

Med vår sponsring vill vi, förutom att bidra med ekonomiskt stöd, även vara personligt engagerade och delta för att genomföra aktiviteter tillsammans med de föreningar som vi sponsrar.

Vilka vi sponsrar

Vi sponsrar nästintill enbart föreningar som bedriver en lokalt förankrad verksamhet och har en aktiv barn- och ungdomsverksamhet.

Elitidrott sponsrar vi i begränsad omfattning. Sponsringen bygger på ett mycket nära samarbete, och vi har höga krav på att föreningen aktivt arbetar för att skapa en positiv bild av lokala samhället.

Hur vi sponsrar

Vårt sponsorsarbete bygger på samarbetsavtal och aktiviteter. I nära dialog med respektive samarbetspartner definierar vi ett konkret innehåll i sponsringen.

Vem beslutar

Beslut om sponsring behandlas och tas av L9 Fitness Sverige AB.

%d bloggare gillar detta: